ויר 105

קטגוריות:

תרכיב חי מוחלש נגד מחלת הניוקסל

מחולל המחלה: נגיף Paramyxo. ידוע סרוטיפ אחד בלבד, אך קיימים מגוון נגיפים שאלימותם שונה. נהוג לסווגם כ: לנטוגנים (חסרי אלימות כמעט), מזוגנים (בעלי אלימות בינונית) וולוגנים (זנים אלימים).

אופן הפצת המחלה: נגיף הניוקסל הינו נגיף מדבק ביותר. הפצת הנגיף בין העופות מתרחשת ע"י הפרשותיהם. העברת הנגיף בין חוות מתרחשת באמצעות אנשים, ציוד נגוע, עופות ובאוויר.

זמן דגירה: בין 3 ל- 6 ימים.

בעלי כנף רגישים: תרנגולות, תרנגולי הודו, יענים ומגוון גדול של בעלי כנף אחרים רגישים להדבקה בנגיף זה. עופות מים נחשבים יחסית עמידים למחלה, אך בשנים האחרונות המחלה דווחה בישראל גם בשלוחה זו.

מופע קליני-פתולוגי: מחלת הניוקסל גורמת לתחלואה ותמותה גבוהה בקרב עופות. המחלה יכולה להופיע במגוון תופעות קליניות: תופעות נשימתיות, תופעות עצביות ותופעה המאופיינת בפגיעה במערכת העיכול. יתכנו מופעים משולבים של קשיי נשימה מלווים בהפרעות עצביות מרכזיות כגון "סיבובי ראש" ושיתוק. במטילות תתכן ירידה בהטלה של 30% עד 50% ויותר. חזרה לרמות הטלה נורמאליות תתכן לאחר 3-2 שבועות. פגיעה באיכות הקליפה עשויה להמשך גם לאחר חזרה לשיעורי הטלה נורמאלים.

טיפול ומניעה: מניעת המחלה מתבססת על תוכנית חיסונים קפדנית, הכוללת תרכיבים חיים ותרכיבים מומתים. במדינת ישראל, חיסון הניוקסל הוא חיסון חובה וקיימות הוראות חיסון ברורות המתוות את תוכנית החיסון לכל שלוחה ושלוחה.


מידע נוסף

הרכב/תכולה

כל מנת תרכיב מכילה, לפחות 107.0EID50 נגיף ניוקסל חי, זן VH.

התוויות

חיסון תרנגולות ותרנגולי הודו נגד מחלת הניוקסל.

הוראות שימוש

השימוש בתרכיב עפ"י הוראות רופא וטרינר מטפל. המס את התרכיב המיובש ב -5 מ"ל מים מעוקרים או רתוחים ומקוררים. השתמש בתרכיב מיד לאחר המסתו.

דרכי הגשה ומינון

הקפד על מינון של מנה לתרנגול או תרנגול הודו בכל גיל.
ריסוס/ערפול: וודא שהמרסס או המערפל נקיים וללא שאריות של חומרי חיטוי. כייל את המרסס והתאימו לריסוס או ערפול. דלל כל 1,000 מנות תרכיב ב-300-100 מ"ל מים מעוקרים או רתוחים ומקוררים. הפסק פעולת מאווררים בלול לפני הערפול. רסס/ערפל 60-30 ס"מ מעל ראשי העופות במרסס/מערפל מתאים ומכוון.
טפטוף: דלל כל 1,000 מנות תרכיב ב – 40 מ"ל מים מעוקרים או רתוחים ומקוררים. טפטף טיפה אחת לעין או לנחיר באמצעות בקבוק טפטוף מתאים.
מי שתייה: חיסון במי שתייה יבוצע אך ורק על פי הוראה בכתב של השירותים הוטרינריים. יש להפסיק הוספת חומרי חיטוי למים 3-2 ימים לפני מתן החיסון. הצמא את התרנגולות במשך 2-1 שעות לפני החיסון (בהתאם למזג האוויר). הכן כמות מים הנצרכת ע"י הלהקה במשך 2-1 שעות. הוסף "ניוטרהכלור כחול" מתוצרת ביוואק, לנטרול הכלור במי השתייה עפ"י ההוראות המצורפות לתכשיר. לאחר כ-15 דקות, הוסף את התרכיב המומס למי השתייה וערבב היטב. חדש את הספקת המים רק עם גמר צריכת כל כמות המים המכילים את התרכיב.

הערות

התרכיב מיועד לחיסון להקות בריאות בלבד. יש לאחסן התרכיב בהתאם להנחיות. עם סיום השימוש יש להשמיד שאריות התרכיב.

אחסון

בקירור , 8°C-2°C, מוגן מקרינת שמש ישירה.

נגישות

להורדת קטלוג המוצרים מלאו את הפרטים הבאים: