וירסל T

קטגוריות:

תרכיב חי סלמונלה טיפימוריום, תרכיב מוחלש המיועד לחיסון עופות נגד סלמונלה טיפימוריום

הקניית חיסון פעיל בתרנגולות בריאות, להפחתת תחלואה, נשאות והפרשה של סלמונלה טיפימוריום בתרנגולות.

לתרכיב חי סלמונלה טיפימורים, וירסל T, אושרה הרחבת התוויה ליישום בריסוס בגיל יום.
מדובר בהתוויה ייחודית, המאפשרת יישום קל, נח ויעיל יותר לאפרוחים בגיל יום.

תרכיב חי סלמונלה טיפימוריום , זן MTR-40 , מיובש בהקפאה.


מידע נוסף

הרכב/תכולה

כל מנת תרכיב מכילה לפחות 1-5X108 CFU חיידק סלמונלה טיפימוריום חי מוחלש, זן 40 MTR .

התוויות

הקניית חיסון פעיל בתרנגולות להפחתת נשאות והפרשה של סלמונלה טיפימוריום

התוויות נגד ואזהרות

• התרכיב מיועד לחיסון להקות בריאות בלבד.
• אין לחסן 21 יום לפני תחילת תקופת ההטלה.
• אין להגיש תכשירים אנטי-חיידקים 3 ימים לפני החיסון ולאחריו.
• אין לערבב את התרכיב יחד עם תרכיבים אחרים.
• יישום התרכיב אינו משפיע על תגובה חיסונית לניוקסל. השפעה על תגובות חיסוניות אחרות לא נבדקה.
• קיים איסור מוחלט לצרוך ביצי מאכל בתקופה הקצרה מ- 21 יום לאחר החיסון.
• חיסון תרנגולות בתרכיב, אינו מעורר תגובה חיסונית המפריעה לבדיקות נוכחות סלמונלה גלינרום וסלמונלה פולורום.

ההוראות שימוש

• השימוש בתרכיב על פי הוראת רופא וטרינר מטפל.
• הקפד על מינון של מנה לתרנגול.
• לשימוש וטרינרי בלבד.

ריסוס

• מועד יישום בריסוס מותווה לגיל יום בלבד.
• וודא שהמרסס נקי וללא שאריות של חומרי חיטוי.
• המס את התרכיב ב- 10 מ"ל מים מעוקרים או רתוחים מקוררים היטב.
• דלל כל 1000 מנות תרכיב ב- 200-150 מ"ל מים מקוררים למיהול תרופות ותרכיבים "מדי-ואק" מתוצרת "ביוואק".
• הפחת את עוצמת התאורה בלול.
• רסס 60-30 ס"מ מעל ראשי העופות במרסס מתאים ומכוון.
• יש לסיים את היישום עד שעתיים לאחר המסת התרכיב.

מי שתייה

• ודא שמערכת המים נקיה משאריות חומרי חיטוי, מחמיצים וחומרים אחרים בעלי פעילות אנטי-חיידקית 3 ימים טרם מתן התרכיב.
• אפרוחים בגיל יום יש לחסן במתן התרכיב ב"מים הראשונים".
• הצמא את העופות 2-1 שעות לפני מתן התרכיב (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
• הכן כמות מים הנצרכת על ידי הלהקה תוך 2-1 שעות.
• הוסף "נוטרהכלור כחול" מתוצרת "ביוואק" לנטרול הכלור במי השתייה, על פי הוראות המצורפות לתכשיר.
• המס את התכשיר המיובש במים מעוקרים או רתוחים ומקוררים ללא שאריות חומרים אנטי-חיידקיים וחומרי חיטוי. השתמש בתרכיב מיד לאחר המסתו (לא יאוחר משעה לאחר המסתו).
• הוסף את התרכיב המומס למי השתייה, 15 דקות לאחר הוספת ה"נוטרהכלור כחול". ערבב היטב.
• חדש את אספקת המים רק עם גמר צריכת כל כמות המים המכילה את התרכיב.

אמצעי בטיחות ומיגון

• בזמן הכנת התרכיב ויישומו לבש כפפות חד-פעמיות, מסכת פנים חד פעמית ומשקפי מגן.
• עם סיום השימוש, השמד שאריות תרכיב ורחץ ידיים היטב בסבון.
• במקרה של מגע התרכיב עם העור שטוף היטב במים וסבון.
• במקרה של בליעת התרכיב, יש לפנות לעזרה רפואית בליווי בקבוק התרכיב והעלון המצורף (זן התרכיב רגיש למספר תכשירים אנטיביוטיים כולל קווינולונים).

זמן המתנה

• בשר: 21 יום.
• ביצים: 21 יום.

אחסון

• בקירור 8-2 מ"צ.
• מוגן מקרינת שמש ישירה.
• אין להקפיא את התרכיב.

תכנית חיסונים מומלצת

גיל דרך מתן מטילות ביצי מאכל תרנגולות לרביה
1 יום ריסוס/מי שתייה + +
7-5 שבועות מי שתייה + +
13-12 שבועות מי שתייה + —
20-16 שבועות מי שתייה — +

אריזה

10 בקבוקים בכל אריזה, 1000 מנות בכל בקבוק.
10 בקבוקים בכל אריזה, 2000 מנות בכל בקבוק.
10 בקבוקים בכל אריזה, 2500 מנות בכל בקבוק.
10 בקבוקים בכל אריזה, 5000 מנות בכל בקבוק.

נגישות

להורדת קטלוג המוצרים מלאו את הפרטים הבאים: