תנאי שימוש באתר

המידע המסופק באתר זה – "Biovac.co.il" (להלן – "האתר" ו- "ביוואק")   מיועד למטרות מידע כלליות בלבד. על ידי גישה או שימוש באתר זה, המשתמש מכיר בכך שקרא, הבין והסכים לכל הסכם תנאי השימוש כדלקמן:

  1. ביוואק אינה נותנת אחריות או מצג מכל סוג שהוא באשר לנכונות, או לשלמות המידע באתר. המשתמש מסכים כי הגישה והשימוש באתר ובתוכן זה הינם באחריות המשתמש בלבד. ביוואק מסירה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות לסחירות המידע או התאמה למטרה מסוימת.
  2. ביוואק ו/או מי מטעמה, לא לא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות ללא הגבלה: נזק ישיר, מקרי, תוצאתי, עקיף או עונשי, הנובעים עקב גישה, שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר זה, או כל שגיאה או השמטה בתוכן באתר.
  3. מידע וטרינרי באתר זה עשוי להכיל מידע כללי הנוגע למצבים וטיפולים רפואיים וטרינריים שונים. מידע כזה מסופק רק למטרות מידע ואינו נועד להוות תחליף לייעוץ מקצועי הניתן על ידי וטרינר מוסמך או איש מקצוע מוסמך אחר. אסור למשתמש להשתמש במידע הכלול באתר לצורך אבחון או טיפול בבעיות או מחלות וטרינר. על המשתמש תמיד להתייעץ עם וטרינר מוסמך או בעל מקצוע אחר או לבקש ייעוץ או מידע על אבחון וטיפול ממומחה מוסמך.
  4. ביוואק לא תישא בכל אחריות לכל פעולה או מחדל שנעשו או לא על ידי כל אדם או ישות משפטית, בכל מקום שבו הם מבוססים, ו/או נובעים כתוצאה ממידע באתר זה או מאתר שאליו ניתן לגשת אליו, בין אם מידע זה מסופק על ידי ביוואק ובין אם על ידי כל צד שלישי.
  5. אין לראות בשום דבר שאתר זה כמתן עצות או המלצה כלשהי ואין להסתמך על אתר זה כבסיס לכל החלטה או פעולה. לפני כל שימוש במידע או שימוש במוצר כלשהו המוזכר באתר זה, על המשתמש להתייעץ עם וטרינר מקצועי ו/או איש מקצוע מוסמך.
  6. סימני מסחר וזכויות הקניין הרוחני באתר זה, ובחומר המתפרסם – לרבות ללא הגבלה, בכל המסמכים, הקבצים, הטקסט, התמונות, הזנות ה-RSS, קבצי האודיו, הפודקאסטים, קבצי הווידאו, הדרכות הבזק, הגרפיקה, המכשירים והקוד הכלולים בו ובכלל של אתר זה, הם רכוש קנייני של ביוואק. מידע זה מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים וכל הזכויות הללו שמורות ואין לפרש שום דבר באתר זה כמתן זכות או רישיון כלשהם הנוגעים למידע זה.
  7. אסור לשכפל כל חלק באתר זה או כל חלק מתוכנו – בכל אופן, לרבות מסגור, יצירת כל עבודה נגזרת המבוססת על אתר זה ואו תוכנו, שילוב באתרים אחרים, מערכות אחזור אלקטרוניות או פרסומים. אין לכלול קישורים לאתר זה בכל אתר אחר ללא אישור מראש ובכתב של ביוואק.
  8. כל שמות המוצרים הנזכרים באתר זה הם סימנים מסחריים של ביוואק, למעט באם נרשם אחרת ולפיכך כך הזכויות שמורות.
  9. הדין החל- תנאי שימוש אלה והשימוש באתר יהיו כפופים ויתפרשו על ידי דיני מדינת ישראל. כל פעולה משפטית או הליך הקשורים לאתר זה יהיו כפופים בלעדית לסמכות השיפוט של בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב (במדינת ישראל).

Copyright © Biovac Ltd. All rights reserved.

נגישות

להורדת קטלוג המוצרים מלאו את הפרטים הבאים: